;
Phụ kiện mảnh đệm
Mã SP:
Giá trước đây: Call
Nhà sản xuất: CHINA  • Thông tin sản phẩm
  • Sản phẩm cùng loại

Application Notes

Cover the use of aluminum is mainly used to cover both ends, play a beautiful role

Technical Parameters

Material

Nylon

Color

Black or grayish b

ack & Light Grey

 

Profiles

Black

Gray

Profiles

Black

 

20*20

HH2020

HH2020G

30*30

HH3030R

 

20*40

HH2040

 

40*40

HH4040R

 

30*30

HH3030

HH3030G

45*45

HH4545R

 

30*60

HH3060

HH3060G

30 * 30RQ

HH30RQ

 

60*60

HH6060-8

 

45 * 45RQ

HH4545RQ

 

40*40

HH4040

HH4040G

 

 

Order No.

40*80

HH4080

HH4080G

 

 

 

80*80

HH8080

 

 

 

 

45*45

HH4545

HH4545G

 

 

 

45*60

HH4560

HH4560G

 

 

 

60*60

HH6060-10

HH6060-10G

 

 

 

45*90

HH4590

HH4590G

 

 

 

90*90

HH9090

 

 

 

 

50*50

HH5050

 

 

 

 

50*100

HH50100

 

 

 

 

© Copyright 2014-2015 Hoàng Hà I.E, all rights reserved.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng